Sjoerd Schwibettus & Emmy Chau – We verlangen zelf in verbeelde ruimten te wandelen

Expositie | za 26 oktober 2024 - zo 10 november 2024 | 12:00 - 17:00


Sjoerd Schwibettus & Emmy Chau exposeren gezamenlijk: ‘We verlangen zelf in verbeelde ruimten te wandelen’.

Kunstenaarsechtpaar Sjoerd en Emmy werken samen in performance groep Walking Faces in Arnhem en in beeldende kunst-installaties en exposities. De gezamenlijke expositie laat van hen beiden werk zien dat verbonden is door beweging en stilte in hun kunst, dans en mime: maskers, fotografie-etsen op aluminium, lijfelijke poëzie, grafiek, keramiek, installaties, glas, video en film. Een deel van de installatie beelden komt in de eerste week van de expositie op de plek zelf tot stand. Lijfelijke poëzie (zie onder) is een kenschets van het theaterwerk van Sjoerd Schwibettus. Ter gelegenheid van 50 jaar theater in beweging van 1974 – 2024, heeft hij foto’s van zijn oeuvre omgezet en bewerkt als een ets op aluminium. Deze zijn onderdeel van de expositie.
Onderdeel van deze expositie zijn een speciale opening en een concert.

Programma
zaterdag 26 oktober 13.00uur:  openingsperformance Sjoerd Schwibettus en Emmy Chau: Woorden die er toe doen.

zondag 3 november 12.00 uur: concert:  DOTS – Eerbetoon aan het leven door Jaap Berends, Tessa Zoutendijk en Dion Nijland. Tijdens het concert wordt een korte performance van ‘2 Pinokkio’s – 2 acteurs van hout’ gehouden door Sjoerd Schwibettus en Tijmen Brozius.

Sjoerd Schwibettus
Sinds 1974 is Sjoerd als acteur, regisseur en maker verbonden aan verschillende mime – en dansgroepen en deelnemer aan festivals in binnen- en buitenland. Zijn theater, dans en mime, typeert zich als ‘lijfelijke poëzie’: lichaamstaal zonder woorden, met de ruggengraat als klavier van het lichaam: de expressie van het lijf zelf spreekt. Hij heeft dit ontwikkeld tot een eigen stijl en signatuur waarin de stilering concreet wordt en de sculptuur van de mens voorop staat. Schwibettus zegt dat hij een maker is: hij bouwt voortdurend verder en legt verbanden vanuit zijn specialisaties Commedia dell’arte, Masker theater, Acrobatiek, Poppentheater en Mime corporel. Tijdens zijn les is hij ook altijd maker, hij blijft bouwen en doorontwikkelen met zijn studenten: ‘het lesgeven is mijn beste voorstelling!’
Schwibettus studeerde neerlandistiek en psychologie aan de Universiteit Amsterdam. Schwibettus is 40 jaar verbonden geweest als kerndocent bij de Universiteit voor de Kunsten in Amsterdam en in Arnhem (ArtEZ). Naast zijn lijfelijke poëzie ontwerpt en maakt hij grote installaties, land art en grafiek. Hij richtte de performance groep Walking Faces in Arnhem op met Anoushka Wielink in 2005 en geeft nu les aan de eigen Lijfacademie – nu Upgradersopleiding Mime Oost. Hij won diverse nationale en internationale prijzen.
Schwibettus richtte met anderen Mimetheater Termiek op en zijn eigen mime-dansgezelschap met Gail Dockery: de Bewegingsstudio. Hij begon in 1996 in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met wat het huidige CKV, Culturele en Kunstzinnige Vorming, zou worden. Zie verder mimeoost.walkingfaces.nl

Emmy Chau
Al op het Erasmiaans gymnasium gutste Emmy linoleumsnedes die ze een paar uur later verkocht tijdens haar diploma-uitreiking. Vanwege haar interesse in het menselijk lichaam studeerde ze op de Erasmus universiteit, waar ze als docent snijzaal net als bij linogutsen haar handen en tastzin gebruikte. Ook door het  lesgeven in vivo (onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat), werd Emmy zich steeds meer bewust van haar handen. Ze was jaren arts op de poli’s chronische pijn en revalidatie vanwege haar klik met pijnpatiënten en het houdings- en bewegingsapparaat. ’s Avonds bezocht ze de Kunstacademie Haarlem en ArtEZ University of the arts.  Het ontmoeten van Sjoerd Schwibettus betekende ook invloed van zijn denken over lijfelijke poëzie, woord en spel, bewegen en het nut van de gehele (theater)ruimte. Ze ging leren ‘Wandelen in de ruimten van mijn hoofd’.  Emmy onderzoekt in haar werk nu steeds meer het gevoel bij wel of geen verbinding tussen Hemel en Aarde. Via keramiek, installaties, performance en korte film.