Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij als Stichting Kernhem doen met de persoonsgegevens die wij verwerken. Wanneer u hierover verdere vragen heeft, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of e-mailadres.

De Stichting organiseert culturele activiteiten, zoals exposities, kamerconcerten en lezingen in het Huis Kernhem in Ede (Gld). De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Nieuwsbrief

Via onze website informeren wij geïnteresseerden over onze activiteiten en is de agenda voor de komende periode te raadplegen. Wij brengen ook een nieuwsbrief uit waarin de komende activiteiten nader worden toegelicht en waarin ander nieuws dat betrekking heeft op de activiteiten in Huis Kernhem wordt gedeeld.

Voor deze nieuwsbrief verzamelen wij e-mailadressen van personen die zich hiervoor opgeven. Aanmelden geschiedt via een formulier op onze website, waarbij wij uitsluitend het e-mailadres en de naam van de afzender vastleggen. Bij aanmelding volgen wij de zogenaamde dubbele opt-in, wat inhoudt dat er een mail met een activatielink naar de aanmelder wordt gestuurd. Zodra de activatielink wordt gebruikt, wordt de aanmelding definitief. Met deze dubbele opt-in wordt voorkomen dat anderen uw emailadres gebruiken om u aan te melden.  Aanmeldingen die niet worden geactiveerd worden door ons binnen één maand geheel uit het systeem verwijderd.

Afmelden geschiedt via een link die onderin elke nieuwsbrief is opgenomen. Indien u deze link gebruikt, wordt uw afmelding geautomatiseerd verwerkt in ons systeem.  Wij gebruiken de aldus verzamelde e-mailadressen uitsluitend om de nieuwsbrieven te verzenden. Wij delen op geen enkele wijze de gegevens met andere organisaties, anders dan de elektronische verwerking zoals hieronder is beschreven.

Tijdens onze evenementen kunnen bezoekers zich ook vaak opgeven voor de nieuwsbrief via een formulier dat ter plaatse aanwezig is. Wij verwerken deze formulieren handmatig na afloop van het evenement. Daarna ontvangen de desbetreffende bezoekers evengoed een mail met een activatielink.

Aanmeldingen voor evenementen

Incidenteel organiseren wij evenementen waarbij vooraf aanmelding noodzakelijk is. Een voorbeeld hierbij is de jaarlijkse Xpositie, waarbij (amateur)kunstenaars mee kunnen dingen naar een plaats in de expositieruimte om hun kunstwerk tentoon te stellen. Bij dergelijke evenementen openen wij een aanmeldprocedure via onze website en leggen uitsluitend de gegevens vast die wij bij aanmelding vragen en door de aanmelder zelf worden ingevoerd. Na afloop van het evenement worden de gegevens uit het systeem gewist. Voor de jaarlijkse Xpositie geldt dat wij de namen en e-mailadressen bewaren van degenen die hebben mogen exposeren. Bij nieuwe edities van de Xpositie geven wij voorrang aan personen die nog niet eerder de gelegenheid gehad hebben om te exposeren.

Technische uitwerking en beveiliging

Onze website wordt gehost bij Hostnet en is beveiligd met een SSL certificaat. Onze site is gebouwd met WordPress en voor de administratie van nieuwsbrieven zoals hierboven omschreven, gebruiken we de WordPress plugin Mailpoet. De nieuwsbrieven worden via de mailservice van Mailpoet verzonden.

Via userID en wachtwoord hebben uitsluitend de communicatiemedewerkers van de Stichting toegang tot de beheeromgeving van de website en aldus tot de verzameling met persoonsgegevens. Alle medewerkers van de Stichting zijn op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring.