Stichting Kernhem

In begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft de gemeente Ede het plan opgevat om de benedenverdieping van Huis Kernhem te gaan gebruiken als huwelijkslocatie en voor culturele activiteiten.

In januari 1994 werd de Stichting Kernhem in het leven geroepen "ter bevordering van culturele activiteiten in en om Huis Kernhem en dit in de meest uitgebreide zin van het woord". Het interieur werd geschikt gemaakt voor exposities, lezingen en kamerconcerten. Dat is dan ook precies wat de Stichting organiseert. De Stichting richt zich vooral op de inwoners van de gemeente Ede, terwijl er ook duidelijk sprake is van regionale en landelijke uitstraling. Kunstenaars en muzikanten of ensembles uit het gehele land zorgen voor verhoging van kwaliteit en variatie van het aangeboden werk. De Stichting draait geheel op vrijwilligers.

 

Uit het huidige beleidsplan

Primair gaat het ons om het plezier en de verwondering van de bezoeker. Wij willen graag dat het bezoekersaantal verder groeit. Maar wij zijn er ook voor de kunstenaar en musicus. Gevorderd, starter of amateur. Wij willen aan ieder van hen op een passend moment een podium bieden.

Het bestuur is tevreden en trots op haar prestaties. Maar we willen er ook weer niet te lang bij stil staan. We zijn nieuwsgierig naar wat wij nog meer kunnen en zijn ambitieus om nieuwe wegen in te slaan. We willen aantrekkelijk en verrassend blijven voor onze bezoekers en meer mensen verleiden tot een bezoek aan Huis Kernhem.

Zonder het goede en vertrouwde weg te werpen willen we uit onze comfortzone komen. We willen een aantal zaken anders aanpakken. Soms gaat het om accenten en soms om een voor ons nieuwe aanpak van een culturele activiteit. We willen meer naar buiten treden, meer zichtbaar zijn en verbindingen leggen met Edese culturele partners. We willen proberen groepen uit de samenleving te betrekken die wij nu nog minder goed bereiken, zoals jongeren. Ook willen we een meer multicultureel aanbod bieden. We snappen dat dit van ons vraagt om buiten onze gebaande paden te treden en om te durven experimenteren.

Wij hebben in de afgelopen periode een aantal speerpunten genoemd waarop wij willen inzetten om het veranderingsproces vorm te geven, of daar tenminste een start mee te maken:

  1. Verhogen van de aantrekkelijkheid van exposities en concerten;
  2. Verbreden van het bezoekerspotentieel;
  3. Het leggen van verbindingen met culturele partners in Ede;
  4. Verbeteren van de uitstraling van Huis Kernhem;
  5. Vergroten van de zichtbaarheid en het gastheerschap van de stichting.

Exposities

De Stichting organiseert het gehele jaar exposities van werk van kunstenaars die daar professioneel of in vrije tijd mee bezig zijn. We onderscheiden (gedeeltelijk) gesubsidieerde en verkoopexposities. Exposities duren meestal drie weekenden en zijn gratis toegankelijk. Rondom de jaarwisseling organiseert de Stichting jaarlijks de Kernhem Amateur-Xpositie.

Concerten

De stichting organiseert negen zondagmiddagconcerten per jaar in de trouwzaal van Huis Kernhem. Van september tot en met mei is er iedere tweede of derde zondag van de maand om 12.00 uur een concert. Het programma omvat klassieke muziek, inclusief opera en operette, met ook wel een uitstap naar wereldmuziek en / of "lichte muziek" en wordt verzorgd door zowel aankomende als gevestigde beroepsmusici. Doelstelling van de Stichting is de concerten door de entreeprijs laagdrempelig te houden en daarmee bereikbaar te maken voor een groter publiek.

Trouwen

Huis Kernhem is een officiële trouwlocaties van de gemeente Ede.

Overig

Buiten de reguliere activiteiten zijn er ook incidenteel activiteiten of evenementen. Informatie daarover is dan te vinden op de agendapagina van deze website.

Catering bij de buren

De Stichting heeft een afspraak met de naastgelegen Pannenkoekenboerderij Kernhem om tijdens activiteiten van hun diensten gebruik te maken.

Nadere informatie

Op onze agendapagina kunt u informatie vinden over de activiteiten die de komende periode geprogrammeerd staan in Huis Kernhem. Bent u zelf geïnteresseerd in het houden van een expositie, het geven van een voorstelling of organiseren van een andere culturele activiteit, dan vindt u nadere informatie op deze pagina of kunt u uiteraard direct contact met ons opnemen.