Info voor kunstenaars

Informatie voor (aspirant-)exposanten in Huis Kernhem

Inhoudsopgave:

 1. Aanmeldingsprocedure
 2. Ligging van Huis Kernhem
 3. Inrichting en voorzieningen van het huis
 4. Openingstijden exposities
 5. Opening expositie
 6. Kosten van exposeren
 7. Beveiliging en verzekering
 8. PR-activiteiten
 9. Catering
 10. Contactgegevens Stichting Kernhem
 11. 10a. Plattegrond van Huis Kernhem

1. Aanmeldingsprocedure

Kunstenaars of groepen van kunstenaars kunnen zich aanmelden bij de (contactpersoon van de) expositiecommissie van Huis Kernhem.

De procedure na aanmelding houdt in grote lijnen de volgende stappen in:

 • Behandeling aanvraag in de expositiecommissie (1 x per zes weken);
 • Besluit over afwijzing c.q. opname in de data-base voor toekomstige exposities;
 • In de maanden april en september van elk jaar wordt door de expositiecommissie een planning gemaakt voor het komende halfjaar en wordt bepaald welke kunstenaars daarin passen. Daarbij hanteren wij naast de kwaliteit van het werk, criteria zoals verdeling lokale en regionale kunstenaars, klassieke kunstvormen versus meer experimentele kunstvormen, variëteit in disciplines, combinatiemogelijkheden met met bijvoorbeeld lezingen of workshops, etc.;
 • Afstemming met de geplaatste exposanten over de expositieperiode en vervolgens toezending van het contract.

2. Ligging van Huis Kernhem Huis Kernhem ligt op het landgoed Kernhem aan de rand van de
bebouwde kom van Ede en is gemakkelijk bereikbaar via de invals-wegen vanuit allerlei richtingen en op 15 minuten loopafstand van het station Ede-Centrum. Er is voldoende parkeerruimte bij het huis.

3 Inrichting en voorzieningen van het huis De expositieruimten zijn op de begane grond, zoals aangegeven op bijgaande plattegrond. Daarop is aangegeven welke ruimten beschikbaar zijn.

De minimum tijdsduur van de exposities is 15 dagen, waarin altijd 3 weekeinden. In de dagen voorafgaand aan de opening wordt de expositie opgebouwd in overleg met onze gastvrouw. Dit geldt ook voor het afbreken van de expositie daags na de beëindiging. U bent zelf verantwoordelijk voor het opbouwen of afbreken van de expositie. Stichting Kernhem biedt de exposant wel de mogelijkheid om tegen vergoeding gebruik te maken van de Expositiecommissie bij het opbouwen of afbreken van de expositie (€ 25,00 per uur per persoon) of van gastvrouwen voor het toezicht bij de expositie tijdens de openingsuren (€ 17,50 per uur per persoon).

De volgende voorzieningen zijn gratis beschikbaar:
- 3 vitrines;
- volledig instelbare halogeen verlichting;
- ruim 60 ophangstangen;
- 20 sokkels in 7 varianten;

Daarnaast kunt u tijdens de openingstijden gebruik maken van de keuken voor (gratis) koffie en/of thee.

4. Openingstijden exposities De gebruikelijke tijdsduur van de exposities is 15 dagen, waarin altijd 3 weekeinden. De vaste openingstijden van de exposities zijn: zaterdag en zondag van 12.00 uur – 17.00 uur, behalve op concertdata. Met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus vindt er namelijk in Huis Kernhem iedere 3e zondag van de maand een koffieconcert plaats. Op die dag opent de expositie om 14.00 uur.

5. Opening expositie Als er sprake is van een officiële opening dan moet deze gepland worden in het eerste weekend. Huis Kernhem is ook in gebruik als trouwlocatie. In toenemende mate wordt daarvoor de zaterdagmiddag gebruikt. Als er op zaterdagmiddag een huwelijksvoltrekking is gepland, dan kan er vanzelfsprekend op datzelfde tijdstip geen opening van de expositie plaatsvinden. Als er huwelijken gepland zijn dan weten wij dat ca. 6 weken van tevoren. U kunt hiervoor onze gastvrouw benaderen. Maar u kunt natuurlijk ook de opening op zondag houden.

Daarnaast worden er enkele malen per jaar evenementen georganiseerd op het landgoed. Dit betekent dat het kan voorkomen dat het terrein rond het gebouw bezet is met marktkramen, muziek etc. Tijdens een dergelijk evenement is de expositie gewoon geopend, maar het organiseren van een opening is op een dergelijke dag af te raden. Onze gastvrouw zal u zo nodig van een voorgenomen evenement op de hoogte stellen

6. Kosten van exposeren De kosten van het exposeren zijn voor 2 weken (3 weekenden):

 • € 250,00 (bij één of twee exposanten), € 350 (bij 3 of meer exposanten);
 • ieder vervolgweekend € 85,00;
 • 20% courtage van het verkoopbedrag van de door de exposant(-en) tijdens de expositie verkochte kunstwerken. (m.i.v. 2018 gelden hogere tarieven) Daarnaast is een borg van € 100 verschuldigd. Deze wordt bij geen schade terugbetaald na afloop van de expositie onder verrekening van verschuldigde courtage.

De huur en de borg moeten betaald zijn uiterlijk 4 weken vóór de aanvang van de expositie.  Bank: NL19ABNA0442485700

Daarnaast is 20 % courtage verschuldigd van het verkoopbedrag van de door de exposant tijdens de expositie verkochte kunstwerken. Voor het begin van de expositie verstrekt de exposant een verkooplijst met per werk de titel en prijs. Na afloop van de expositie verstrekt de exposant een opgave van de verkochte werken aan de expositiecommissie van Huis Kernhem. De courtage moet betaald zijn 14 dagen na afloop van de expositie. Bank: NL19ABNA0442485700

7. Beveiliging en verzekering De Stichting Kernhem heeft geen algemene verzekering voor de geëxposeerde werken. De exposant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een eigen verzekering. De drie expositieruimten zijn buiten de openingstijden van de expositie, beveiligd met een alarmsysteem en zijn op doordeweekse dagen afgesloten. De overige ruimten in het pand zijn op doordeweekse dagen echter overdag in gebruik in verband met huwelijken, schoonmaakdienst en door huurders op de eerste etage. Dit is voor eventuele kunstwerken in de hal risico-verhogend.

Zoals eerder opgemerkt zijn de kunstwerken niet via onze stichting verzekerd. Deze situatie zou de exposant kunnen doen besluiten om de kunstwerken in de hal gedurende de periode dat de expositie gesloten is, tijdelijk te stallen in de expositieruimte. Overigens is het gehele pand alle dagen van de week buiten de kantoortijden beveiligd met een elektronisch alarmsysteem.

8. PR-activiteiten In het kader van PR-activiteiten stellen wij een persbericht op voor onder meer de plaatselijke kranten in Ede en verzenden we een digitale nieuwsbrief naar zo’n 700 belangstellenden. Ook wordt de informatie vermeld op onze website. Het is dan van belang dat we voldoende informatie hebben om dit te kunnen doen. Daarom dient de exposant om ongeveer één maand voor de geplande expositieperiode een tekst over de expositie en één of meer foto’s (in hoge resolutie) per email te sturen naar: pr@huiskernhem.nl t.a.v. Jacqueline van der Kuij.

9. Catering Voor het serveren van consumpties bij de opening van de expositie moet contact worden opgenomen met de beheerder van de nabijgelegen Pannenkoek- en Partyboerderij Kernhem. (0318-651812)

10. Contactgegevens Stichting Kernhem

Gastvrouw:
Francine de Graaff  (06 12055947)

PR-commissie:
mw. Jaqueline van der Kuij   (0318 651812  pr@huiskernhem.nl)

Expositiecommissie:
Toon Nagel (06 41320839)

10a. Plattegrond

 • De hokjes van het raster op de plattegrond stellen elk 1 m2 voor
 • De gearceerde ruimtes zijn beschikbaar voor exposities
 • De centrale hal is alleen beschikbaar na overleg
 • De dikke zwarte lijnen van de ruimtes zijn muren waartegen werkstukken geplaatst kunnen worden