Wim Hoogenboom – beelden / Mouafk Khzaal en Toon Nagel – schilderijen

Expositie | zo 26 augustus 2018 | 12:00 - 17:00


Van 11 augustus tot en met 26 augustus exposeert Wim Hoogenboom, samen met Mouafk Khzaal en Toon Nagel in Huis Kernhem. De expositie toont beelden en schilderijen.

Wim Hoogenboom

De Bennekomse beeldhouwer Wim Hoogenboom ontwikkelde op latere leeftijd een passie voor het beeldhouwen. Eerst in steen, maar recentelijk ook in combinatie met diverse soorten staal. “Aandacht voor stenen opent een nieuwe wereld”, aldus de kunstenaar.

Afscheid bestuur Kernhem

Hoogenboom is geen onbekende voor Huis Kernhem. Sinds 2012 was hij daar  bestuurslid en was hij tevens betrokken bij de organisatie van exposities. Dit jaar besloot hij het stokje bij Huis Kernhem door te geven en zich weer meer aan het beeldhouwen te gaan wijden.

Voor zijn afscheidsexpositie heeft hij als gast-exposanten twee kunstenaars uitgenodigd die hem na aan het hart liggen.

Mouafk Khzaal

De uit Syrië gevluchte Edenaar Mouafk Khzaal, vanwege de indringende wijze waarop deze kunstenaar in zijn werk de problematiek van de vluchtelingen zichtbaar maakt, en voor wie Hoogenboom diens eerste expositie in Nederland organiseerde.

Khzaal maakt vooral portretten, zowel figuratief als abstract.

“In kunst en schoonheid vind ik een schuilplaats en een land voor altijd”, aldus Khzaal.

Toon Nagel

Met Toon Nagel, in een vroeger leven docent Geschiedenis aan het Pallas Athene College in Ede, heeft Hoogenboom vanaf zijn intrede bij Huis Kernhem veel samengewerkt.

Nagel werd in de  jaren 70 ingewijd in het schildersvak door de te vroeg overleden vriend Kees Verkoren. Kenmerkend voor zijn werk is de ‘losse toets’ waarmee hij de compositie opzet en dan uitwerkt tot een expressief geheel.