De Hertogen van Gelre

In de 12e, 13e en 14e eeuw hebben Geldersen en Stichtenaren regelmatig met elkaar overhoop gelegen. Dit heeft de bouw van een groot aantal kastelen, burchten en versterkte huizen aan de rand van de veenmoerassen tot gevolg gehad. De burcht Kernhem bij Ede was een steunpunt van de Hertogen van Gelre. Het steunpunt werd meerdere malen in de as gelegd, maar versterkt weer opgebouwd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog viel de burcht in Spaanse handen. Kernhem was een Gelders leen vanaf 1426. Dit was niet altijd plezierig, want de leenman had de verplichting onder alle omstandigheden klaar te staan voor de leenheer. Udo de Booze stond bij Arnoud, Hertog van Gelre, in een goed blaadje en werd leenman van Kernhem. Langzamerhand werden de leengoederen erfelijk. Invloedrijke heren van Kernhem waren de Van Arnhems en de Van Wassenaers. Later de Van Heeckerens en de Bentincks.

Welkom bij Kernhem

De oude burcht Kernhem

De oude burcht Kernhem Geschilderd door Isaac Ouwater in 1784

Huis Kernhem is gebouwd op de ruïnes van de burcht en wel in 1803. Dit was in de Franse Tijd, de opkomst van de burgers. De adel hield zich koest en kon zich geen uiterlijk vertoon permitteren. Het huis is gebouwd in de classicistische stijl. De gevelsteen bevat de wapens van de geslachten Van Wassenaer en Van Renesse. Het is een alliantiewapen naar aanleiding van een huwelijk tussen beide geslachten.

In de 19e eeuw is een van de opmerkelijkste bewoners Anna Maria Moens geweest. Zij gaf leiding aan een kostschool voor aanzienlijke jongedames en bracht hen bij: vaderlandsliefde, moederlijke liefde, godsdienstzin en huwelijkstrouw! De laatste bewoners vertrokken in 1968, en in 1970 kwam de gemeente Ede in bezit van Huis Kernhem. Huis Kernhem was een ruïne, dus restauratie was geboden. De restaurateurs waren verbaasd over de constructie. Er was veel sloopmateriaal gebruikt. Doordat het grondwaterpeil zakte, was de paalfundering verrot. 74 betonnen palen van 7 meter lang vormen nu de fundering van Huis Kernhem. Er waren geen bouwtekeningen, de restaurateurs hebben de gegevens uit het gebouw zelf gehaald. Puur vakmanschap.